Instagram-arvonnan säännöt

1. järjestäjä

Ailako Oy
Annankatu 24
09-6225553
info@tokyokan.fi

2. Osallistumisaika

Arvontaan voit osallistua sunnuntaihin 7.5.2023 klo 23.59 saakka, jonka jälkeen suoritamme lahjakortin arvonnan osallistujien kesken. llmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.

3. osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, paitsi Ailako Oy:n omat työntekijät, heidän läheisensä tai muut kilpailun toteuttamiseen osallistuneet henkilöt.

Arvontaan osallistutaan tykkäämällä arvontapostauksesta ja kertomalla kommenttiosiossa kenen pitäisi myös tutustua Tokyokanin Instagram tiliin.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

4. Palkinto

Palkintona on 50€ arvoinen lahjakortti Tokyokanin myymälään.

5. Voitosta ilmoittaminen

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun järjestäjän toimesta. Voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista ilmoitetaan Instagramin direct message–toiminnolla. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen (3) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

6. Osallistujan vastuu

Osallistujan tulee tutustua näihin sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaa koskeviin muutoksiin. Osallistujan on täytettävä Instagramin yleiset käyttöehdot.

7. järjestäjän vastuu

Tokyokan vastaa kaikista lakisääteisistä maksuista, joita tämän arvonnan järjestämiseen liittyy. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kyselyyn osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Instagram tai sen emoyhtiö Meta eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity millään tapaa em. yrityksiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Instagram ja sen emoyhtiö Meta kaikesta vastuusta.

Pidätämme kaikki oikeudet sääntömuutoksiin.

8. Tietosuoja

Kilpailun järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen.