Instagram-kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Ailako Oy
Annankatu 24
09-6225553
info@tokyokan.fi

2. Osallistumisaika

Kunkin kuukauden arvontaan voi osallistua kuluvan kalenterikuukauden aikana. Arvonta suoritetaan jokaisen kuukauden viimeinen päivä ja voittajaan otetaan yhteyttä viimeistään arvonnan suorittamisesta seuraavana päivänä.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, paitsi Ailako Oy:n omat työntekijät, heidän läheisensä tai muut kilpailun toteuttamiseen osallistuneet henkilöt.

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla kuva Instagramin tarinaosioon (storyyn) käyttämällä Tokyokanin Instagram-filtteriä ja tägäämällä siihen @tokyokanshop. Osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen.

Järjestäjällä on oikeus jakaa tägätyt kuvat Instagramin tarinaosiossa omassa profiilissaan ilman osallistujan erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää järjestäjälle immateriaali- ja muut oikeudet kuvan jakamiseen, ja ettei kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

4. Palkinto

Kilpailun järjestäjä arpoo kerran kuukaudessa osallistujien joukosta voittajan, joka saa 50 € arvoisen lahjakortin Tokyokanin myymälään tai verkkokauppaan. Palkinto noudetaan myymälästä tai toimitetaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen.

5. Voitosta ilmoittaminen

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun järjestäjän toimesta. Voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista ilmoitetaan Instagramin direct message–toiminnolla. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen (3) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

6. Osallistujan vastuu

Osallistujan tulee tutustua näihin sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja kilpailun järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailuun koskeviin muutoksiin.

Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kuvan käyttämisestä osallistumiseen. Osallistujan on täytettävä Instagramin yleiset käyttöehdot.

7. Kilpailun järjestäjän vastuu

Tokyokan vastaa kaikista lakisääteisistä maksuista, joita tämän kilpailun järjestämiseen liittyy. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kyselyyn osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Kilpailun järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Instagram tai sen emoyhtiö Meta eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity millään tapaa em. yrityksiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Instagram ja sen emoyhtiö Meta kaikesta vastuusta.

Pidätämme kaikki oikeudet sääntömuutoksiin.

8. Tietosuoja

Kilpailun järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Kuukausittaisen kilpailun voittajan nimimerkkiä ei julkaista julkisesti missään Tokyokanin kanavissa.